اللغة الفرنسية

Cours et exercices Français tronc commun sciences lettres

دروس مادة اللغة الفرنسية الجذع المشترك

Module 1 : Typologie textuelle

Module 2 : La nouvelle réaliste

Module 3 : La nouvelle fantastique

Module 4 : Le théâtre

ملخصات مادة اللغة الفرنسية الجذع المشترك

امتحانات مادة اللغة الفرنسية الجذع المشترك